Buitengewoon verlof

Aanvragen voor buitengewoon verlof dienen, indien mogelijk, zeven weken van te voren ingediend te woren bij de directie. Ouders kunnen tegen een afwijzende beslissing van de directeur schriftelijk bezwaar aantekenen. De directeur hoort de ouders en heroverweegt de beslissing. tegen een nieuwe beslissing kunnen ouders vervolgens in beroep gaan bij de arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Vrouwe Jusitiaplein 1, 3511 EX Utrecht. Voor ouders, die verzoeken korter dan zeven weken indienen, vervalt de mogelijkheid om in beroep te gaan.
Wanneer u dit formulier invult vergeet dan niet om de bewijsstukken te mailen naar: christina.vanmeeteren@meerkring.nl

Klik hier voor meer informatie "hoe handelt school bij .....verlofaanvragen"?


Verlof aanvragen

  • *
Vrijheid in gebondenheid
Begrijpen vanuit samenhang
Samen verantwoordelijk

Contact

Montessoribasisschool
De Kosmos
De Bovenkruier 1
3828 AR Hoogland

Tel.: 033 4807515
E-mail: info.kosmos@meerkring.nl

Plan route

Volg ons

De Kosmos is niet te vinden op social media. Wij communiceren met onze ouders via Parro.

Stichting

Montessorischool De Kosmos is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort.
Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl