Ons onderwijs

Montessorionderwijs

Op onze school werken we volgens de ideeën van de Italiaanse arts Maria Montessori (1870-1952). In haar filosofie is een kind nieuwsgierig en leergierig met een natuurlijke drang om te weten. Zij ontwikkelde een onderwijsvorm, waarin kinderen worden geprikkeld en uitgedaagd om te leren.

Het traditionele montessorionderwijs is individueel, kindvolgend en zonder streefniveau. Op De Kosmos combineren we het traditionele uitgangspunt ‘Leer mij het zelf te doen’ met inzichten en eisen van onze tijd. Dat doen we als volgt:

 • we zetten moderne methoden en materialen in, die passen binnen het montessoriconcept en aansluiten bij de huidige kerndoelen en referentieniveaus;
 • we geven interactief leren en leer- en denkstrategieën een belangrijke plaats;
 • we leren kinderen naast individueel werken ook op een doelmatige manier samen te werken.

Dit voeren we uit in een samenwerking tussen directie, team, leerlingen, ouders en bestuur. Want het gaat niet alleen om didaktiek, oftewel de manier waarop een leerkracht lesgeeft. Net zo belangrijk zijn de gekozen methodes, klasseninrichting, opvoeding, sfeer binnen de school en goede communicatie. Samen zijn we constant op zoek naar de juiste balans tussen kinderen even verder helpen en weer loslaten.

Uitgangspunten van ons onderwijs

Het aanbod van De Kosmos richt zich op de ontwikkeling van de totale mens. Wij hebben dus niet alleen aandacht voor de cognitieve ontwikkeling van kinderen, maar ook voor hun sociaal-emotionele en kosmische ontwikkeling. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten:
 • Alles is leren. Niet alleen rekenen en taal, maar ook samenwerken, proberen, vallen en opstaan, creatief handelen. En alle andere vaardigheden die wij nodig hebben om onze eigen weg te vinden, problemen op te lossen en resultaten te boeken.
 • Leer het mij zelf te doen. Wij begeleiden onze leerlingen naar zoveel mogelijk zelfvertrouwen, zelfstandigheid en zelfredzaamheid en een voor de leerling zo hoog mogelijk uitstroomniveau naar het voortgezet onderwijs.
 • Vrijheid in gebondenheid. Jouw vrijheid eindigt waar je die van een ander beperkt. Rekening houden met elkaar, leren samenwerken ondanks verschillen en openstaan voor andere meningen en ideeën kleuren ons pedagogische klimaat.
 • Kind als kompas. Montessorionderwijs is in essentie kindvolgend. Niemand leert immers op dezelfde manier en in hetzelfde tempo. Maar onze maatschappij verlangt wel leerresultaat. Daarom richten wij een omgeving in waar kinderen op verschillende manieren tot leren kunnen komen, bespreken wij leerdoelen met de klas en stimuleren wij initiatief, zelfredzaamheid en eigenaarschap. Zodat leerlingen binnen de grenzen van een schoolomgeving leren hun weg te vinden en hun eigen ‘leer-krachten’ in te zetten.

 

Ruimte voor verschillen

Geven wij dan individueel of privéonderwijs? En kunnen leerlingen bij ons doen waar ze zelf zin in hebben? Zeker niet! Wat wij wél doen, is binnen de mogelijkheden van de school en de groep ruimte geven voor verschillen in niveau, tempo, interesses, begeleiding en zorg. Dat bereiken we door:
 • het inzetten van doelgerichte leerprogramma’s op verschillende instructieniveaus (effectief, samenhangend, actueel);
 • een duidelijke en gestructureerde leeromgeving (veilig, geborgen, vertrouwen);
 • het creëren van een open werksfeer (respectvol, zelfstandig, duidelijk, consequent);
 • het aanleren van een lerende houding (nieuwsgierig, motiverend, kritisch, studievaardig, keuzevrijheid, initiatief nemen);
 • het aanleren van sociale vaardigheden (kanjertraining);
 • van iedereen te verlangen het maximale uit zichzelf te halen (bewustwording, doorzettingsvermogen, omgaan met tegenslag en frustratie, stellen van doelen);
 • het begeleiden door betrokken leerkrachten (inspirerend, deskundig, enthousiast);
 • open te staan voor samenwerking (professioneel, enthousiast, open).

Zo leggen wij een stevige sociale en cognitieve basis voor passend vervolgonderwijs en een kansrijke toekomst.

Vrijheid in gebondenheid
Begrijpen vanuit samenhang
Samen verantwoordelijk

Contact

Montessoribasisschool
De Kosmos
De Bovenkruier 1
3828 AR Hoogland

Tel.: 033 4807515
E-mail: info.kosmos@meerkring.nl

Plan route

Volg ons

De Kosmos is niet te vinden op social media. Wij communiceren met onze ouders via Parro.

Stichting

Montessorischool De Kosmos is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort.
Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl