Documenten

School ondersteuningsprofiel ligt op dit moment ter goedkeuring bij de MR. 


De onderstaande documenten zijn op school ter inzage aanwezig:


◾Burgerschap
◾Aanmeld- en toelatingsbeleid
◾Beleid schorsen en verwijderen leerlingen
◾E.I.C. protocol
◾Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.
◾Strategisch beleidsplan
◾Jaarplan
◾Jaarverslag
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl