Documenten

School ondersteuningsprofiel ligt op dit moment ter goedkeuring bij de MR. 


De onderstaande documenten zijn op school ter inzage aanwezig:


◾Burgerschap
◾Aanmeld- en toelatingsbeleid
◾Beleid schorsen en verwijderen leerlingen
◾E.I.C. protocol
◾Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.
◾Strategisch beleidsplan
◾Jaarplan
◾Jaarverslag
De Kosmos, voor ouders
die op zoek zijn naar een
passende school voor hun kind(eren)!

Contact

Montessoribasisschool De Kosmos
De Bovenkruier 1
3828 AR Hoogland

Tel.: 033 4807515
E-mail: info.kosmos@meerkring.nl

Plan route

Volg ons

Stichting

Montessori basisschool de Kosmos is aangesloten bij Meerkring, stichting voor openbaar primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk op https://www.meerkring.nl