Zorg

De Kosmos werkt volgens de montessoriprincipes. Leerkrachten zorgen ervoor dat de beheersings- en aanbodsdoelen van een bepaald leerjaar aan bod komen met ‘de lijn van de leerkracht’. Soms is er meer ondersteuning nodig voor een leerling om deze doelen te beheersen. Het doel van dit ondersteuningsplan is om helder te maken hoe wij de ondersteuning op de Kosmos vormgeven.

Bekijk het ondersteuningsplan
 

Wat is het schoolondersteuningsprofiel (SOP)?

Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het SOP staat welke extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het SOP op.
 

Bekijk het schoolondersteuningsprofiel

 

Protocol ter voorkoming van pestgedrag

Pesten komt helaas voor, ook op onze school kan dit gebeuren. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken. Dit onderwijsprotocol tegen pesten heeft als doel het probleem van pestgedrag bij kinderen te voorkomen en zo nodig aan te pakken en daarmee het geluk, het welzijn en de toekomstverwachting van de kinderen daadwerkelijk te verbeteren. Dit willen we bereiken door regels en afspraken zichtbaar te maken voor kinderen en volwassenen zodat als er zich ongewenste situaties voordoen, zij elkaar kunnen aanspreken op deze regels en afspraken.

Bekijk het anti-pestprotcol 

Vrijheid in gebondenheid
Begrijpen vanuit samenhang
Samen verantwoordelijk

Contact

Montessoribasisschool
De Kosmos
De Bovenkruier 1
3828 AR Hoogland

Tel.: 033 4807515
E-mail: info.kosmos@meerkring.nl

Plan route

Volg ons

De Kosmos is niet te vinden op social media. Wij communiceren met onze ouders via Parro.

Stichting

Montessorischool De Kosmos is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort.
Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl