Oudergeleding:

                                                                

Mieke van de Waal, voorzitter                                         Gijs Mols                                                                                    Michael van der Linde

Personeelsgeleding:

                                                                                                                                 

Nienke van Hattem, secretaris                                       Kirsten Sorber, penningmeester                                     Susan Baatje       

Vrijheid in gebondenheid
Begrijpen vanuit samenhang
Samen verantwoordelijk

Contact

Montessoribasisschool
De Kosmos
De Bovenkruier 1
3828 AR Hoogland

Tel.: 033 4807515
E-mail: info.kosmos@meerkring.nl

Plan route

Volg ons

De Kosmos is niet te vinden op social media. Wij communiceren met onze ouders via Parro.

Stichting

Montessorischool De Kosmos is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort.
Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl