Communicatie met ouders

Samen verantwoordelijk

Als school helpen we de kinderen te ontdekken wie ze zijn en wat ze kunnen. Dat kunnen en willen we natuurlijk niet zonder de ouders. Daarom betrekken we jou als ouder graag bij het reilen en zeilen op De Kosmos. Ouders en leerkrachten zijn immers samen verantwoordelijk voor het onderwijs en de opvoeding van de kinderen. Op school ligt het accent op het onderwijs en thuis op de opvoeding. Een goede samenwerking tussen school (onderwijs) en thuis (opvoeding) is in het voordeel van de leerlingen.
Daarnaast is de hulp van ouders onmisbaar bij heel veel activiteiten. Denk aan hulp bij het organiseren van feesten, lezen met jonge kinderen, onderhoud van de tuin, beheer van de schoolbieb, overblijven en nog veel meer. Belangrijk en vooral heel erg leuk!


Contact met ouders

Contact met ouders vinden wij heel belangrijk. Dat gebeurt op verschillende manieren, zoals via:
  • oudergesprekken: per bouw plannen wij vijf gesprekken, verdeeld over twee jaar. Bij een overstap naar een nieuwe bouw starten we in september met een omgekeerd oudergesprek (dat is een gesprek tussen ouders en leerkracht). Tussen de herfst- en kerstvakantie en de mei- en zomervakantie volgen het tweede en derde gesprek voor de nieuwkomers in een bouw. Voor de leerlingen die al in een bouw zitten, zijn dit het eerste en tweede gesprek. Vanaf groep 3 en met uitzondering van het omgekeerde oudergesprek is jouw kind bij de gesprekken aanwezig. De groepsleerkracht nodigt je via Parro uit om in te tekenen voor een gesprek.
  • verslagen van de leerkracht: twee keer per schooljaar schrijven de leerkrachten een verslag over de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van de leerling in de groep. Ouders ontvangen het eerste verslag vóór de voorjaarsvakantie en het tweede eind juni.

 

Oudertevredenheid

Hoe tevreden zijn ouders over De Kosmos? Dat peilen we jaarlijks in de vorm van een vragenlijst. Klik hier hieronder voor de meest recente tevredenheidspeiling (schooljaar 2022-2023).

Bekijk onze oudertevredenheid

Parro

Parro is de naam van ons oudercommunicatieplatform. Via Parro kunnen we eenvoudig en veilig informatie met je delen. Zo ontvang je via dit platform nieuwsberichten en de nieuwsbrief. Ook krijg je informatie over de groep van jouw kind. In de Parro groep van de klas sturen we (na goedkeuring vooraf) foto’s, mededelingen en verzoeken. Verder kun je je op Parro opgeven voor activiteiten en oudergesprekken. Daarnaast ontvang je via Parro (en ook in persoonlijke gesprekken, verslagen en mails) informatie over jouw kind.