Kosmisch onderwijs

De Kosmos is een naam die verwijst naar een belangrijk deel van de filosofie van Maria Montessori: het kosmisch onderwijs. Alles in het universum is met elkaar verbonden. Centraal staat de verbondenheid tussen alles in ons leven, op deze planeet, in dit universum. Het één kan niet zonder het ander. Kosmisch onderwijs helpt kinderen wetmatigheden en verbanden te ordenen en te herkennen. Zo leren zij dat geen enkele gebeurtenis in de wereld op zichzelf staat en geven wij handvatten om bewust met hun omgeving om te gaan. Vanuit deze filosofie bieden wij kennis en vaardigheden dan ook in samenhang aan.

Bij het ontwerpen van een thema vormen de inhoudslijnen van het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO) onze basis. Het SLO heeft inhoudslijnen ontwikkeld die onder andere gaan over jezelf en de ander, de samenleving en planten en dieren en de mens. Op basis van deze lijnen bepalen de leerkrachten met elkaar welke aanbodsdoelen zij willen behandelen. Het zijn onder andere doelen die op andere scholen aan bod komen bij aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek.

De aandachtstafel is een vast onderdeel in onze voorbereide omgeving binnen een kosmisch thema en heeft als doel om kinderen te prikkelen. Op de tafel vind je naslagwerken, concrete materialen en werkjes.

Vrijheid in gebondenheid
Begrijpen vanuit samenhang
Samen verantwoordelijk

Contact

Montessoribasisschool
De Kosmos
De Bovenkruier 1
3828 AR Hoogland

Tel.: 033 4807515
E-mail: info.kosmos@meerkring.nl

Plan route

Volg ons

De Kosmos is niet te vinden op social media. Wij communiceren met onze ouders via Parro.

Stichting

Montessorischool De Kosmos is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort.
Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl