Het bestuur

Schoolvereniging De Kosmos is in oktober 1987 door ouders opgericht. Bij een schoolvereniging vormen ouders het bestuur.

Door veranderingen in de maatschappij besloot de algemene ledenvergadering van schoolvereniging De Kosmos in 2012 over te gaan naar een professioneel bestuur. April 2013 is de schoolvereniging omgezet naar een stichting, waarna het college van bestuur het bestuur vormde.

Op 1 januari 2022 volgde een fusie met Stichting Meerkring. Meerkring is een netwerkorganisatie voor primair onderwijs in Amersfoort. Bij Meerkring zijn 21 scholen aangesloten. Het college van bestuur is het bevoegd gezag, ondersteund door een bestuursbureau. De raad van toezicht ziet aan de hand van een toezichtplan toe op het werk van het college van bestuur. Elke school heeft een medezeggenschapsraad, bestaande uit ouders en leerkrachten. Vanuit elke medezeggenschapsraad is één lid afgevaardigd naar de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Vrijheid in gebondenheid
Begrijpen vanuit samenhang
Samen verantwoordelijk

Contact

Montessoribasisschool
De Kosmos
De Bovenkruier 1
3828 AR Hoogland

Tel.: 033 4807515
E-mail: info.kosmos@meerkring.nl

Plan route

Volg ons

De Kosmos is niet te vinden op social media. Wij communiceren met onze ouders via Parro.

Stichting

Montessorischool De Kosmos is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort.
Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl