Medezeggenschapsraad (MR)

In de medezeggenschapsraad van De Kosmos zitten drie ouders en drie medewerkers van onze school. Samen behartigen zij de belangen van leerlingen, ouders en medewerkers van De Kosmos. Dat doen ze door mee te denken en advies te geven over het beleid en andere belangrijke schoolzaken. Denk aan de begroting, het schoolplan, gelijke dagen, de schooltuin en nog veel meer. Meer weten? Kijk dan in de schoolgids.

Gijs Mols, Michael van der Linde en Mieke van de Waal (voorzitter) vertegenwoordigen de ouders van De Kosmos in het schooljaar 2023 – 2024. Nienke van Hattem, Kirsten Sorber en Susan Baatje doen dit namens het team. 
Je kunt de MR per mail benaderen: mr.kosmos@meerkring.nl.

De MR vergadert ongeveer negen keer per jaar en de vergaderingen zijn openbaar.
Voor het schooljaar 2023-2024 zijn de data als volgt:

Maand Dag Datum Tijd Locatie
September Dinsdag 12-09-2023 19:30 De Kosmos
Oktober Woensdag 11-10-2023 19:30 De Kosmos
November Dinsdag 28-11-2023 19:30 De Kosmos
Januari Dinsdag 16-01-2024 19:30 De Kosmos
Februari Dinsdag 13-02-2024 19:30 De Kosmos
Maart Maandag 11-03-2024 19:30 De Kosmos
April Dinsdag 09-04-2024 19:30 De Kosmos
Mei Maandag 13-05-2024 19:30 De Kosmos
Juni Dinsdag 11-06-2024 19:30 De Kosmos + aansluitend borrel


Klik hier voor de notulen>>

Klik hier voor interessante documenten>>

Klik hier voor de leden >>

Open de schoolgids.

Vrijheid in gebondenheid
Begrijpen vanuit samenhang
Samen verantwoordelijk

Contact

Montessoribasisschool
De Kosmos
De Bovenkruier 1
3828 AR Hoogland

Tel.: 033 4807515
E-mail: info.kosmos@meerkring.nl

Plan route

Volg ons

De Kosmos is niet te vinden op social media. Wij communiceren met onze ouders via Parro.

Stichting

Montessorischool De Kosmos is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort.
Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl