Kennismaking, informatieochtenden, belangstelling en aanmelding

Informatieochtenden

We vertellen je graag alles wat je wilt weten over onze school. Dat doen we ook bij de informatieochtenden, die we meerdere keren per jaar organiseren. Tijdens zo’n ochtend hoor je van alles over De Kosmos en kun je de klassen rond om zelf de sfeer te proeven.
Op dinsdag 13 februari 2024 van 09:00 – 10:00 uur is de eerstvolgende. Wil je erbij zijn? Vul dan het contactformulier in. We kijken ernaar uit je te ontmoeten! 
De informatieochtenden zijn alleen bedoeld voor ouders. Zodra kinderen definitief geplaatst zijn, krijgen zij hun eigen kennismakingsmomenten.


Zonder afspraak kennismaken?

Dat kan op de jaarlijkse open ochtend van alle reguliere basisscholen in Amersfoort. Dit jaar ben je welkom op 8 maart ’24 van 09.00 tot 12.00 uur staat onze schooldeur open en kun je samen met je kind(eren) zonder afspraak de school komen bekijken. Heeft u vragen dan kunt u het contactformulier invullen en nemen wij (telefonisch of per e-mail) contact met u op.

Belangstelling en aanmelding?

Uw kind naar De Kosmos? Dit zijn de afspraken:

Vierjarigen (onderinstroom)
U kunt uw belangstelling kenbaar maken middels het belangstellingsformulier (knop hieronder). Dit formulier kan ingevuld worden op elke leeftijd van uw kind. Wanneer wij het formulier volledig ingevuld hebben ontvangen zal uw kind geplaatst worden op de belangstellingslijst voor vierjarigen. Wij nemen ongeveer een jaar voor het bereiken van de vierjarige leeftijd contact met u op over het verdere proces. Indien plek is op De Kosmos dan starten wij de toelatingsprocedure, wanneer wij geen plek hebben voor uw kind dan wordt deze op een wachtlijst geplaatst. Kinderen worden op de wachtlijst geplaatst op volgorde van geboortedatum. 

Belangstellingsformulier


Kinderen die op een andere school zitten (zij-instroom)

U kunt uw belangstelling kenbaar maken middels het belangstellingsformulier (knop hierboven). U ontvangt binnen twee weken een reactie of plaatsing mogelijk is. Is plaatsing mogelijk dan start de procedure van aanmelding en wordt binnen zes weken de ondersteuningsbehoefte van uw kind onderzocht. Op basis van het onderzoek wordt bepaald of uw kind wordt toegelaten. Het onderzoek start met een telefonische kennismaking.

Let op, het invullen van het belangstellingsformulier is geen automatische plaatsing op onze school.

Op dit moment (schooljaar 2023 – 2024) hebben wij geen ruimte in de onder-, midden- en tussenbouwgroepen (groepen 1 t/m 6).

Broertjes en zusjes van kinderen die al op De Kosmos zitten krijgen voorrang.

Aanmelden voor deze groepen kan met inachtneming van de in het aanmeldbeleid van Stichting Meerkring genoemde criteria en afspraken. Deze kunt u nalezen op: Aanmeld- en toelatingsbeleid stichting Meerkring

Vrijheid in gebondenheid
Begrijpen vanuit samenhang
Samen verantwoordelijk

Contact

Montessoribasisschool
De Kosmos
De Bovenkruier 1
3828 AR Hoogland

Tel.: 033 4807515
E-mail: info.kosmos@meerkring.nl

Plan route

Volg ons

De Kosmos is niet te vinden op social media. Wij communiceren met onze ouders via Parro.

Stichting

Montessorischool De Kosmos is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort.
Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl