Kennismaking en aanmelding

Informatieochtenden

We vertellen je graag alles wat je wilt weten over onze school. Dat doen we ook bij de informatieochtenden, die we meerdere keren per jaar organiseren. Tijdens zo’n ochtend hoor je van alles over De Kosmos en kun je de klassen rond om zelf de sfeer te proeven.
Op dinsdag 24 september 2024 van 09:00 – 10:00 uur is de eerstvolgende. Wil je erbij zijn? Vul dan het contactformulier in. We kijken ernaar uit je te ontmoeten! De informatieochtenden zijn alleen bedoeld voor ouders. Zodra kinderen definitief geplaatst zijn, krijgen zij hun eigen kennismakingsmomenten.

De overige informatieochtenden zijn op:

  • Vrijdag 22 november 2024
  • Dinsdag 11 februari 2025
  • Vrijdag 11 april 2025
  • Dinsdag 17 juni 2025
     

Zonder afspraak kennismaken?

Dat kan op de jaarlijkse open ochtend van alle reguliere basisscholen in Amersfoort. In het schooljaar 2024-2025 ben je welkom op 7 maart ’25. Van 09.00 tot 12.00 uur staat onze schooldeur open en kun je samen met je kind(eren) zonder afspraak de school komen bekijken. Heb je vragen dan kun je het contactformulier invullen en nemen wij (telefonisch of per e-mail) contact met je op.
 

Ik wil mijn kind aanmelden voor groep 1: Hoe doe ik dat en wat moet ik weten?

Met ingang van het schooljaar 2024-2025 verandert ons aanmeldbeleid. Je kunt jouw kind vanaf dan alleen aanmelden in de maand die volgt op de maand waarin het drie jaar is geworden. Aanmelden doe je via dit aanmeldingsformulier. Maandelijks inventariseren wij het aantal aangemelde kinderen. Per maand kunnen wij vier kinderen plaatsen. Broertjes en zusjes van kinderen bij ons op school hebben voorrang. Bij meer aanmeldingen dan plaatsen, gaan wij over op loting. In de tweede maand na de derde verjaardag geven wij uitsluitsel over wel of geen plaatsing. De volledige procedure kun je hier lezen.

Je kind wordt 3 jaar in:

Je meldt je kind via aanmeldingsformulier aan tussen:

Aantal beschikbare plaatsen na toepassen voorrangsregels:

Eventuele loting vindt plaats op:

Informatie over wel of niet plaatsing ontvang je in de week van:

Juli '24 1 en 31 augustus ‘24 1 Maandag 2 september ‘24 Maandag 2 september ‘24
Augustus '24 1 en 30 september ‘24 0 Maandag 7 oktober ‘24 Maandag 7 oktober ‘24
September '24 1 en 31 oktober ’24 0 Maandag 4 november ‘24 Maandag 4 november ‘24
Oktober '24 1 en 30 november ‘24 0 Maandag 2 december ‘24 Maandag 2 december ‘24
November ‘24 1 en 31 december ‘24 0 Maandag 9 januari ‘24 Maandag 9 januari ‘24
December '24 1 en 31 januari ‘24 0 Maandag 3 februari ‘24 Maandag 3 februari ‘24
Januari '24 1 en 28 februari ‘24 4 Maandag 3 maart ‘24 Maandag 3 maart ‘24
Februari '24 1 en 31 maart '24 3 Maandag 7 april Maandag 7 april '24

Opmerking 25 juni '24:  Tot december 2024 hebben wij toestemming om te werken met een overgangsperiode (zie hier voor meer informatie). Dit betekent dat ouders waarvan kinderen tussen juli 2024 en december 2024 drie jaar worden én in het verleden een vooraanmelding hebben gedaan, benaderd worden of zij gebruik willen maken van deze plaats. In het schema hierboven is het aantal plekken beschikbaar per maand.  

Ik wil mijn kind aanmelden voor groep 2 of hoger: Hoe doe ik dat en wat moet ik weten?

Je kunt jouw belangstelling kenbaar maken middels het belangstellingsformulier. Je ontvangt binnen twee weken een reactie of plaatsing mogelijk is. Is plaatsing mogelijk dan start de procedure van aanmelding en wordt binnen zes weken de ondersteuningsbehoefte van jouw kind onderzocht. Op basis van het onderzoek wordt bepaald of jouw kind wordt toegelaten. Het onderzoek start met een telefonische kennismaking.

Let op, het invullen van het belangstellingsformulier is geen automatische plaatsing op onze school.

Voor het schooljaar 2024-2025 hebben wij geen ruimte in de onder-, midden- en tussenbouwgroepen (groepen 1 t/m 6).

Aanmelden voor deze groepen kan met inachtneming van de in het aanmeldbeleid van Stichting Meerkring genoemde criteria en afspraken. Deze kun je nalezen op: Aanmeld- en toelatingsbeleid stichting Meerkring

Vrijheid in gebondenheid
Begrijpen vanuit samenhang
Samen verantwoordelijk

Contact

Montessoribasisschool
De Kosmos
De Bovenkruier 1
3828 AR Hoogland

Tel.: 033 4807515
E-mail: info.kosmos@meerkring.nl

Plan route

Volg ons

De Kosmos is niet te vinden op social media. Wij communiceren met onze ouders via Parro.

Stichting

Montessorischool De Kosmos is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort.
Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl