Oudervereniging 

De Kosmos heeft een actieve Oudervereniging (OV), bestaande uit ouders van leerlingen. De OV streeft ernaar om ouders, voogden en verzorgers van leerlingen bij de school te betrekken en een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school. De OV geeft het schoolteam ondersteuning, geeft advies aan de Medezeggenschapsraad (MR) en organiseert activiteiten, zoals evenementen, ouderavonden en vergaderingen. Deze activiteiten zijn gericht op het versterken van de betrokkenheid van ouders bij de school en het verbeteren van de communicatie tussen ouders, school en leerlingen.

Het bestuur van de OV bestaat uit Martijn Kievit (voorzitter), Alex Oude Elferink (secretaris), Johan Hartholt (penningmeester) en algemene bestuursleden Jeroen Lubbers en Marianne Rijke. De bestuursleden zijn via de mail bereikbaar voor vragen of opmerkingen op oudervereniging.kosmos@meerkring.nl of penningmeester.kosmos@meerkring.nl.

Vrijwillige ouderbijdrage:
De OV beheert de vrijwillige ouderbijdrage, die gebruikt wordt voor onder andere schoolreisjes, sinterklaas, kerst, het kamp en de musical van groep 8, de overblijfouders en andere dingen die het onderwijs extra kleur geven. Ieder jaar wordt de hoogte van de ouderbijdrage door de OV bepaald en door de MR goedgekeurd. De diverse commissies binnen de school krijgen per jaar een bedrag te besteden en op basis daarvan wordt de hoogte van de ouderbijdrage berekend.

De ouderbijdrage is vrijwillig. Wij sluiten geen kinderen uit.

Meer informatie over de oudervereniging vind je in de schoolgids.

Open de schoolgids.

Vrijheid in gebondenheid
Begrijpen vanuit samenhang
Samen verantwoordelijk

Contact

Montessoribasisschool
De Kosmos
De Bovenkruier 1
3828 AR Hoogland

Tel.: 033 4807515
E-mail: info.kosmos@meerkring.nl

Plan route

Volg ons

De Kosmos is niet te vinden op social media. Wij communiceren met onze ouders via Parro.

Stichting

Montessorischool De Kosmos is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort.
Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl