Combinatiegroepen

Op De Kosmos zitten alle kinderen in een combinatiegroep. Zo’n groep noemen wij een bouw. Daarin leren kinderen om te gaan met verschillende rollen. Het ene jaar zijn ze de jongsten en leren ze hulp vragen, het jaar erna zijn ze de oudsten en géven ze hulp. Bovendien leren kinderen in een combinatiegroep om te gaan met uitgestelde aandacht, waardoor hun zelfredzaamheid wordt gestimuleerd.

De Kosmos is onderverdeeld in vier bouwen:

  • onderbouw (groep 1-2);
  • middenbouw (groep 3-4);
  • tussenbouw (groep 5-6);
  • bovenbouw (groep 7-8).

In totaal zijn er dertien groepen.

Als kinderen na twee jaar van bouw verwisselen, hergroeperen wij de kinderen. Zo kunnen wij jaarlijks sturen in de groepssamenstelling en kinderen plaatsen bij de leerkracht of klasgenoten waar zij het best op hun plaats zijn. Kinderen leren elkaar zo ook goed kennen. En dat maakt onze school weer tot een hechte gemeenschap!Invulling onderwijstijd

Op De Kosmos hebben we de onderwijstijd (dat zijn de uren in een week waarop een leerling op school is) als volgt ingevuld.
  • Leerjaar 1 en 2. In onze onderbouwgroepen is, nog minder dan in de oudere groepen, sprake van de spreiding van schoolvakken. De onderbouwleerkrachten verdelen de schooldag in momenten van buitenspelen, kringactiviteiten, algemene groepslessen, bewegingslessen, werkperioden, etc. In een werkperiode kan een leerling eigen werk kiezen of wordt dit meer gestuurd door de groepsleerkracht
  • Leerjaar 3 t/m 8. De invulling van de onderwijstijd vanaf groep 3 verschilt van kind tot kind. Dit is onder andere afhankelijk van leeftijd, interesses, behoeften en sturing van de leerkracht. Tijdens een willekeurige dag kan de één opgaan in bepaald rekenwerk, terwijl de ander zich langdurig richt op taal. Wij streven naar ononderbroken werkperiodes, waarin leerlingen zelfstandig kunnen werken. In deze periodes hebben kinderen vrije werkkeuze. Dit houdt in dat zij in principe bepalen met welk leerdoel zij aan de slag gaan. In principe, want soms heeft een leerling meer sturing, ondersteuning of begeleiding nodig en kan de groepsleerkracht bepalen waaraan wordt gewerkt.

Vrijheid in gebondenheid
Begrijpen vanuit samenhang
Samen verantwoordelijk

Contact

Montessoribasisschool
De Kosmos
De Bovenkruier 1
3828 AR Hoogland

Tel.: 033 4807515
E-mail: info.kosmos@meerkring.nl

Plan route

Volg ons

De Kosmos is niet te vinden op social media. Wij communiceren met onze ouders via Parro.

Stichting

Montessorischool De Kosmos is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort.
Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl