Burgerschap

Burgerschapsontwikkeling en montessorionderwijs streven gemeenschappelijke doelen na, bijvoorbeeld als het gaat om:

  • de ontwikkeling van bewustzijn, identiteit, zelfrespect en wil (oftewel de persoonlijkheid);
  • het verwerven van bekwaamheid om in het dagelijkse, sociale en maatschappelijke leven en verdere studie te kunnen functioneren;
  • een persoonlijke, creatieve, onafhankelijke en verantwoordelijke rol te leren vervullen in de samenleving van nu en morgen.

Op De Kosmos gaat burgerschapsvorming over:

  • het nadrukkelijk en expliciet bijbrengen van respect voor en kennis van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat;
  • het werken aan de sociale en maatschappelijke competenties die nodig zijn om te functioneren in een pluriforme democratische samenleving;
  • het borgen van aandacht voor en kennis van soorten van diversiteit op het niveau van groepen en individuen en het bevorderen van de acceptatie daarvan;
  • het vormgeven van de school als oefenplaats voor democratisch burgerschap.

Burgerschapsonderwijs is verweven in ons aanbod van Kosmisch Onderwijs. Zo hebben we gebruik gemaakt van de ‘bouwstenen’ voor goed burgerschap, onderverdeeld in democratie, diversiteit, maatschappelijke thema’s en denk- en handelswijzen. Ons curriculum voor burgerschap is gebaseerd op de bouwstenen van Curriculum.nu en SLO.

Vrijheid in gebondenheid
Begrijpen vanuit samenhang
Samen verantwoordelijk

Contact

Montessoribasisschool
De Kosmos
De Bovenkruier 1
3828 AR Hoogland

Tel.: 033 4807515
E-mail: info.kosmos@meerkring.nl

Plan route

Volg ons

De Kosmos is niet te vinden op social media. Wij communiceren met onze ouders via Parro.

Stichting

Montessorischool De Kosmos is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort.
Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl