Missie en visie

‘Leer mij het zelf te doen’ is een uitspraak van Maria Montessori zelf, volgens wiens visie wij werken. De Kosmos heet niet voor niets zo; een onderdeel van de Montessorivisie is de kosmische visie. Alles hangt met elkaar samen en elk onderdeel is deel van een groter geheel. Een kind is van nature nieuwsgierig naar dat grote geheel en wij moeten die nieuwsgierigheid niet inperken door standaard lesplannen, maar de drang naar ontwikkeling die het kind van nature heeft, volgen.

Dat doen we niet alleen door aandacht te besteden aan de basisvaardigheden, al is dit natuurlijk een belangrijk deel van onze taak als basisschool. Wij zijn er echter van overtuigd dat er andere zaken aan die basisvaardigheden ten grondslag liggen; namelijk verantwoordelijkheid en een zelfstandige en betrokken werkhouding. Als een kind de mogelijkheid heeft om zelfstandig aan het werk te gaan en zelf (deels) te bepalen aan welke doelen het wil werken, bevordert dat het gevoel van autonomie, competentie en eigenaarschap, voorwaarden voor intrinsieke motivatie.

In de klas kun je zien dat kinderen niet tegelijk bezig zijn met dezelfde les, maar dat ze werken aan het leerdoel dat op dat moment voor hen relevant is. Dat kan bepaald zijn door het kind zelf, of gestuurd worden door de leerkracht, die met ‘de lijn van de leerkracht’ ervoor zorgt dat de beheersings- en aanbodsdoelen van een bepaald leerjaar aan bod komen. De leerkracht kijkt goed naar het kind en heeft hoge verwachtingen, die zorgen voor het duwtje in de rug dat elk kind soms nodig heeft.

Er wordt gewerkt in kosmische thema’s, die eraan bijdragen dat leerlingen ook het grotere geheel gaan leren overzien en gaan begrijpen dat alle kennis met elkaar samenhangt. Ook in de taal- en rekenkasten is daar veel aandacht voor. In de klas zitten leerlingen van verschillende leeftijden bij elkaar en wordt er voorgeleefd hoe we met elkaar omgaan. In combinatie met de kennis die ze opdoen, zijn we zo elke dag bezig met de leerlingen voorbereiden op het leven na de basisschool. Wij gaan ervan uit dat wij hier de basis leggen voor een rol in de maatschappij als goed geïnformeerde, betrokken, verantwoordelijke, respectvolle en kritische burger.

Vrijheid in gebondenheid
Begrijpen vanuit samenhang
Samen verantwoordelijk

Contact

Montessoribasisschool
De Kosmos
De Bovenkruier 1
3828 AR Hoogland

Tel.: 033 4807515
E-mail: info.kosmos@meerkring.nl

Plan route

Volg ons

De Kosmos is niet te vinden op social media. Wij communiceren met onze ouders via Parro.

Stichting

Montessorischool De Kosmos is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort.
Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl