Privacybeleid

Montessoribasisschool De Kosmos is onderdeel van Stichting Meerkring. Stichting Meerkring vindt privacy belangrijk en gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens van leerlingen, ouders en medewerkers. Daarbij houden wij ons aan de eisen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij beperken het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De Kosmos hanteert de wettelijke bewaartermijnen voor het bewaren en verwijderen van inschrijfgegevens en leerlingdossiers.

De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van deze leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerling gegevens. Stichting Meerkring maakt met haar leveranciers strikte afspraken over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Persoonsgegevens worden verder alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.
Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen, bijvoorbeeld op de website van de school of in de nieuwsbrief, vragen wij de ouders vooraf om toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als ouders toestemming hebben gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen.

Meer informatie over het privacybeleid van Stichting Meerkring vind je op de website van ons bestuur 'Stichting Meerkring'.

Bekijk het privacybeleid.
Vrijheid in gebondenheid
Begrijpen vanuit samenhang
Samen verantwoordelijk

Contact

Montessoribasisschool
De Kosmos
De Bovenkruier 1
3828 AR Hoogland

Tel.: 033 4807515
E-mail: info.kosmos@meerkring.nl

Plan route

Volg ons

De Kosmos is niet te vinden op social media. Wij communiceren met onze ouders via Parro.

Stichting

Montessorischool De Kosmos is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort.
Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl