Schooltijden, vakanties en studiedagen

Schooltijden

Op onze school hebben we vijf gelijke schooldagen. Tussen 08.20 en 08.30 uur zijn de kinderen welkom, om 14.15 uur zijn zij uit. De leerlingen hebben 45 minuten pauze: kleine pauze (15 min) en grote pauze (30 min).


Het montessorionderwijs kenmerkt zich onder andere door het ‘aan het werk zijn’. Wij proberen lange ononderbroken werkperiodes te realiseren waarin kinderen aan het werk zijn met eigen doelen, doelen van de leerkracht, zorg voor de omgeving of elkaar. De eerste werkperiode start om 08.20 uur met een inloop tot 08.30 uur. We hanteren daarbij de afspraak ‘binnen = beginnen’. Die afspraak houdt in dat je aan de slag gaat zodra je de klas instapt. Je hangt je jas op, ruimt je tas op, doet je schoenen uit, draagt zorg voor de omgeving (plant, vissen, etc.) en gaat aan het werk. De afspraak draagt bij aan de taakgerichtheid van de kinderen, de werksfeer in de klas en de rust in de school. De leerkracht gebruikt deze inloopperiode om kinderen te verwelkomen, hen op gang te helpen en soms een lesje te geven. U kunt hier een steentje aan bijdragen door kinderen te helpen op tijd te zijn, kinderen zelfstandig naar binnen te laten gaan en leerkrachten de ruimte te geven om direct aan de slag te gaan. Is er iets wat voorafgaand aan de dag gedeeld moet worden met de groepsleerkracht, gebruik dan zoveel mogelijk Parro.

 

Vakanties

    Van     Tot en met
Herfstvakantie     14-10-2023     22-10-2023
Kerstvakantie     23-12-2023     07-01-2024
Voorjaarsvakantie     17-02-2024     25-02-2024
Goede Vrijdag en Pasen     29-03-2024     01-04-2024
Meivakantie     27-04-2024     12-05-2024
Hemelvaartweekend     09-05-2024     12-05-2024
Tweede Pinksterdag     20-05-2024     20-05-2024
Zomervakantie     13-07-2024     25-08-2024

 

Studiedagen

De studiedagen zijn op:

  • Maandag 18 september '23
  • Dinsdag 19 september '23
  • Donderdag 9 november '23
  • Woensdag 6 december '23
  • Vrijdag 9 februari '24
  • Vrijdag 12 april '24
  • Dinsdag 21 mei '24
  • Woensdag 26 juni '24
De halve dagen tot 12.15 uur zijn op vrijdag 22 december ‘23 (voor de kerstvakantie) en vrijdag 12 juli ’24 (voor de zomervakantie).

 

Vrijheid in gebondenheid
Begrijpen vanuit samenhang
Samen verantwoordelijk

Contact

Montessoribasisschool
De Kosmos
De Bovenkruier 1
3828 AR Hoogland

Tel.: 033 4807515
E-mail: info.kosmos@meerkring.nl

Plan route

Volg ons

De Kosmos is niet te vinden op social media. Wij communiceren met onze ouders via Parro.

Stichting

Montessorischool De Kosmos is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort.
Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl