Medezeggenschapsraad (MR)

In de medezeggenschapsraad van De Kosmos zitten drie ouders en drie medewerkers van onze school. Samen behartigen zij de belangen van leerlingen, ouders en medewerkers van De Kosmos. Dat doen ze door mee te denken en advies te geven over het beleid en andere belangrijke schoolzaken. Denk aan de begroting, het schoolplan, gelijke dagen, de schooltuin en nog veel meer. De MR vergadert ongeveer acht keer per jaar en de vergaderingen zijn openbaar. Je kunt de MR per mail benaderen: mr.kosmos@meerkring.nl.
Meer weten? Kijk dan in de schoolgids.

Celina Gemen, Mieke van de Waal (voorzitter) en Manon van Hamersveld vertegenwoordigen de ouders van De Kosmos in het schooljaar 2023 – 2024. Nienke van Hattem, Kirsten Sorber en Susan Baatje doen dit namens het team.

Open de schoolgids.
Vrijheid in gebondenheid
Begrijpen vanuit samenhang
Samen verantwoordelijk

Contact

Montessoribasisschool
De Kosmos
De Bovenkruier 1
3828 AR Hoogland

Tel.: 033 4807515
E-mail: info.kosmos@meerkring.nl

Plan route

Volg ons

De Kosmos is niet te vinden op social media. Wij communiceren met onze ouders via Parro.

Stichting

Montessorischool De Kosmos is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort.
Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl