Montessorionderwijs

Maria Montessori ontwikkelde een eeuw geleden haar onderwijs in de arme sloppenwijken van Italië. Zij zag kinderen die van nature nieuwsgierig en leergierig waren. Door gebrek aan aanbod (weinig of geen scholen) stagneerde de ontwikkeling van deze kinderen. Met een kansloze toekomst als gevolg.

In haar filosofie is een kind actief, niet passief. Het kind is nieuwsgierig, leergierig en van nature behept met de drang om te weten. Vanuit zichzelf wordt het gemotiveerd om zich te ontwikkelen, om te leren. Dat uit zich in een spontane belangstelling van kinderen. De onderwerpen van die belangstelling verschillen per kind en veranderen met verloop van een aantal fasen. Dit betekent dat kinderen kortere of langere perioden ontvankelijk zijn voor bepaalde leergebieden. Als het kind zich in een dergelijke 'gevoelige periode' bevindt, is het in staat op dat moment een functie zeer intensief te ontwikkelen. Het is de taak en de deskundigheid van de leerkracht om op deze gevoelige perioden adequaat te reageren, door het juiste materiaal in de juiste omgeving aan te bieden. De omgeving waar het kind in leeft moet geschikt gemaakt worden als werkomgeving. Dat wil zeggen dat er weloverwogen en doelgericht prikkels aanwezig moeten zijn; het kind wordt uitgedaagd om dingen aan te pakken, uit te proberen.

Maria Montessori ontwikkelde daarom een onderwijsvorm waarin kinderen door het aanbieden van een rijke omgeving (de voorbereide omgeving) werden geprikkeld en werden uitgedaagd om te leren. In dit traditionele Montessorionderwijs zijn naast de Montessorimaterialen geen andere lesmethodes aanwezig. Dit onderwijs is individueel en kindvolgend. Er is geen streefniveau bepaald. Op De Kosmos hebben wij de keuze gemaakt om het traditionele uitgangspunt “Leer het mij zelf te doen” te combineren met de inzichten en eisen van de huidige tijd. 

Dat betekent dat we:
◾moderne methoden en materialen inzetten, die passen binnen het Montessoriconcept en
   aansluiten bij de huidige kerndoelen en referentieniveaus;
◾interactief leren en leer- en denkstrategieën een belangrijke plaats geven;
◾naast individueel werken ook kinderen op een doelmatige wijze leren samenwerken;

Dit wordt in de praktijk vormgegeven door samenwerking tussen directie, team, leerlingen, ouders en bestuur. Want niet alleen didactiek, de wijze waarop een leerkracht les geeft, speelt hierbij een rol. Ook de gekozen methodes, klasseninrichting, opvoeding, sfeer binnen de school en goede communicatie zijn van groot belang. Samen zijn we constant op zoek naar de juiste balans tussen even verder helpen en weer loslaten.

De Kosmos verzorgt eigentijds onderwijs, waar iedere leerling welkom is. Ons aanbod richt zich op de ontwikkeling van de totale mens. Dat betekent dat wij naast de aandacht voor de cognitieve ontwikkeling ons ook richten op de sociaal emotionele en de kosmische ontwikkeling van kinderen.

De Kosmos, voor ouders
die op zoek zijn naar een
passende school voor hun kind(eren)!

Contact

Montessoribasisschool
De Kosmos
De Bovenkruier 1
3828 AR Hoogland

Tel.: 033 4807515
E-mail: info.kosmos@meerkring.nl

Plan route

Volg ons

Stichting

Montessori basisschool de Kosmos is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort.
Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl