Internet en linkjes

Tien tips veilig internetgebruik thuis en op school


Samen surfen
Surf regelmatig samen met je kind. Ouders en kinderen kunnen veel van elkaar leren. Ga samen op zoek naar leuke plekjes voor kinderen.

Duidelijke afspraken maken
Maak duidelijke afspraken over het Internet-gebruik, zoals de tijd die online wordt
doorgebracht.

Goed zicht houden
Plaats, voor zover mogelijk, de Internet-PC op een plaats waar je als ouders zicht hebt op  wat de kinderen doen.

Privacy bewaren
Instrueer de kinderen om geen persoonlijke gegevens van henzelf of de familie door te geven aan onbekenden (adres, telefoonnummer, bankreningnummer, etc.). Ze mogen dit pas doen na toestemming van de ouders.

Flames leren hanteren
Vertel de kinderen over het bestaan van flames (scheldberichten). Leg uit dat flames niet letterlijk genomen moeten worden en dat je er niet op moet reageren.

History bekijken
Bij jonge kinderen is het nuttig om af en toe de 'history' van de browser te bekijken, om te zien waar ze geweest zijn. Bij oudere kinderen heeft dat weinig zin, omdat ze hun history gewoon zullen wissen.

Afblijven van onbekende software
Download geen programma's van onbekende sites en open geen onduidelijke attachments (e-mail bijlagen).

Virus-scanner gebruiken
Zorg dat er een goede virus-scanner op de PC staat en ververs regelmatig de bijbehorende database van bekende virussen. Vraag je kinderen te melden wanneer de PC 'raar' doet.

Filter-software negeren
Verwacht niet al te veel heil van filter-software voor het blokkeren van ongewenste sites.

Bewust maken
Maak duidelijk dat de virtuele wereld een schijnwereld is. Wat gepresenteerd wordt als echt kan een verzinsel zijn. Wie zich voordoet als vrouw kan een man zijn. Wie zich voordoet als kind kan een een volwassene zijn. Kinderen vinden er leuke en vooral leerzame oefeningen. Het zijn veel educatieve spelletjes. Ook ouders zijn blij met meestermichael.nl  omdat ze ook thuis met hun kind willen oefenen en vaak niet weten waar te zoeken op internet. Hierdoor kunnen kinderen op school, maar ook thuis oefenen met rekenen, taal, topo en nog veel meer.

http://kids.kennisnet.nl

http://davindi.kennisnet.nl/?q=&skin=basisonderwijs

http://www.schooltv.nl/beeldbank

http://www.teleblik.nl

http://www.schooltv.nl

http://www.digibordopschool.nl

http://ouders.kennisnet.nl

http://www.meestermichael.nl

http://davindi.kennisnet.nl/?q=&skin=basisonderwijs

http://www.fi.uu.nl

http://www.montessori.nl
De Kosmos, voor ouders
die op zoek zijn naar een
passende school voor hun kind(eren)!

Contact

Montessoribasisschool
De Kosmos
De Bovenkruier 1
3828 AR Hoogland

Tel.: 033 4807515
E-mail: info.kosmos@meerkring.nl

Plan route

Volg ons

Stichting

Montessori basisschool de Kosmos is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort.
Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl