Voor ouders

Ouders en leerkrachten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderwijs en de opvoeding van onze kinderen. Het accent op school ligt op het onderwijs. Het accent thuis ligt op de opvoeding. Een goede samenwerking tussen school en thuis (op beide gebieden) is noodzakelijk. We vinden het belangrijk en wenselijk dat ouders betrokken zijn bij het reilen en zeilen op school. Dit kan door met uw kind over schoolse gebeurtenissen te praten, maar ook door de school regelmatig bezoeken.

Bij heel veel activiteiten is de hulp van ouders onmisbaar.
Hierbij valt te denken aan:
◾lezen: in kleine groepjes en individueel lezen onder begeleiding van een ouder;
◾culturele en kunstzinnige vorming (CKV): gedurende een aantal weken werkt een groepje leerlingen onder leiding van een ouder aan een bepaalde techniek;

Algemene informatie of informatie over vorderingen van uw kind kunt u onder meer verkrijgen door

◾informatieavond bij het begin van het schooljaar; de leerkrachten vertellen dan over de gang  van zaken in hun groep en de ouders kunnen vragen stellen betreffende de schoolorganisatie;

◾Als uw kind naar een nieuwe bouw gaat worden er omgekeerde oudergesprekken met u gevoerd.

◾ALV (algemene ledenvergadering). Naast een huishoudelijk gedeelte, met eventuele verkiezingen en verslagen, wordt mogelijk een bepaald thema besproken;

◾de 10-minutenavonden. Hierbij heeft u de gelegenheid om met de leerkracht over de persoonlijke vorderingen van uw kind te praten. Tevens kunt u te allen tijde een gesprek met de leerkracht aanvragen;

◾de open dag: u kunt in de diverse klassen één of meer lessen bijwonen;

◾de inloop na een school- of Topondernemers- project: Er is dan een presentatie met
   tentoonstelling van het gemaakte werk;

◾de nieuwsbrief; één keer per twee weken krijgt u per mail de nieuwsbrief, waarin alle actuele zaken beschreven staan op de website.

◾de onderwijsgids: voor algemene informatie over het basisonderwijs verwijzen wij u naar de door het Ministerie van Onderwijs uitgegeven onderwijsgids;

◾de informatieborden bij de ingang: deze informatieborden worden gebruikt voor allerhande  andere aankondigingen
De Kosmos, voor ouders
die op zoek zijn naar een
passende school voor hun kind(eren)!

Contact

Montessoribasisschool
De Kosmos
De Bovenkruier 1
3828 AR Hoogland

Tel.: 033 4807515
E-mail: info.kosmos@meerkring.nl

Plan route

Volg ons

Stichting

Montessori basisschool de Kosmos is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort.
Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl