Wilt u uw kind naar De Kosmos laten gaan?

Wilt u uw kind naar De Kosmos laten gaan?

 

Vierjarigen (onderinstroom)

U kunt uw belangstelling kenbaar maken middels dit formulier (Meerkring - De Kosmos > Formulieren en belangstelling > Belangstellingsformulier ). Dit formulier kan ingevuld worden op elke leeftijd van uw kind. Wanneer wij het formulier volledig ingevuld hebben ontvangen zal uw kind geplaatst worden op de belangstellingslijst voor vierjarigen. Wij nemen ongeveer een jaar voor het bereiken van de vierjarige leeftijd contact met u op over het verdere proces. Indien er fysiek plek is op De Kosmos dan starten wij de toelatingsprocedure, wanneer wij geen fysieke plek hebben voor uw kind dan wordt deze op een wachtlijst geplaatst. Kinderen worden op de wachtlijst geplaatst op volgorde van datum waarop de aanmelding definitief wordt. 

Kinderen die op een andere school zitten (zij-instroom)

U kunt uw belangstelling kenbaar maken middels dit formulier (Meerkring - De Kosmos > Formulieren en belangstelling > Belangstellingsformulier ). U ontvangt binnen twee weken een reactie of plaatsing mogelijk is. Is plaatsing mogelijk dan start de procedure van aanmelding en wordt binnen zes weken de ondersteuningsbehoefte van uw kind onderzocht. Het onderzoek start met een telefonische kennismaking.

 

Let op, het invullen van het belangstellingsformulier is geen automatische plaatsing op onze school.

 

Op dit moment (begin schooljaar 2023 – 2024) hebben wij geen ruimte in de onder-,  middenbouw- en tussenbouwgroepen (groepen 1 t/m 6).

 

Broertjes en zusjes van kinderen die al op De Kosmos zitten krijgen voorrang.

 

Aanmelden voor deze groepen kan met inachtneming van de in het aanmeldbeleid van Stichting Meerkring genoemde criteria en afspraken. Deze kunt u nalezen op: https://www.meerkring.nl/Portals/1521/docs/Ouders/Aanmeld-%20en%20toelatingsbeleid%20Meerkring%20v2018.pdf?ver=2019-01-09-171745-033 

   

De Kosmos, voor ouders
die op zoek zijn naar een
passende school voor hun kind(eren)!

Contact

Montessoribasisschool
De Kosmos
De Bovenkruier 1
3828 AR Hoogland

Tel.: 033 4807515
E-mail: info.kosmos@meerkring.nl

Plan route

Volg ons

Stichting

Montessori basisschool de Kosmos is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort.
Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl