Buitengewoon verlof

Aanvragen voor buitengewoon verlof dienen, indien mogelijk, zeven weken van te voren ingediend te woren bij de directie. Ouders kunnen tegen een afwijzende beslissing van de directeur schriftelijk bezwaar aantekenen. De directeur hoort de ouders en heroverweegt de beslissing. tegen een nieuwe beslissing kunnen ouders vervolgens in beroep gaan bij de arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Vrouwe Jusitiaplein 1, 3511 EX Utrecht. Voor ouders, die verzoeken korter dan zeven weken indienen, vervalt de mogelijkheid om in beroep te gaan.
Wanneer u dit formulier invult vergeet dan niet om de bewijsstukken te mailen naar: christina.vanmeeteren@meerkring.nl

Klik op de onderstaande link voor meer informatie "hoe handelt school bij .....verlofaanvragen"?
FLYER VERLOFAANVRAGEN GEMEENTE AMERSFOORT.pdf


Buitengewoon verlof

Naam aanvrager*
Emailadres aanvrager*
Vraagt buitengewoon verlof aan voor de periode*
Naam leerling*
Leeftijd*
Groep*
Leerkracht*
Reden aanvraag buitengewoon verlof*

 
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl