Bestuur en medezeggenschapsraad

 

Stichting Meerkring
Meerkring is een netwerkorganisatie voor Primair Onderwijs in Amersfoort. Bij Meerkring zijn 22 scholen aangesloten, waarvan er 22 in de gemeente Amersfoort gesitueerd zijn en één in Soest. Iedere Meerkringschool heeft een eigen karakter. Alle scholen zorgen voor eigentijds, maatschappelijk betrokken onderwijs in een veilige leeromgeving.

De Kosmos
Van mei 2016 tot 31 december 2021 waren Stichting De Kosmos en Stichting Meerkring institutioneel geharmoniseerd en deelden daarbij één college van bestuur. Sinds 1 januari 2022 is Stichting De Kosmos gefuseerd met Stichting Meerkring en is montessorischool De Kosmos één van Meerkring haar scholen. De Kosmos heeft een openbaar bijzonder onderwijs karakter. De Kosmos is een algemeen-bijzondere montessoribasisschool.

MR
Op de Kosmos hebben we een medezeggenschapsraad die bestaat uit een oudergeleding (drie ouders) en een personeelsgeleding (drie personeelsleden). Samen behartigen wij de belangen van de leerlingen, de ouders en het personeel van de Kosmos. Dat doen we door mee te denken en advies te geven over beleid op De Kosmos. Van schoolplan tot begroting, van gelijke dagen tot de schooltuin, alles komt voorbij in de MR. Wij vergaderen ongeveer acht keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. U kunt ons benaderen via mr.kosmos@meerkring.nl

MR NIEUWS Onlangs waren de verkiezingen voor de oudergeleding van de MR. Ontzettend fijn dat 4 ouders zich hiervoor verkiesbaar hebben gesteld. Uiteindelijk zijn Celina Gemen en Maike Knoop gekozen door de achterban. Tetske gaat als teamlid na 3 jaar de MR verlaten. Marjolijn Heus zal van haar het stokje overnemen. Nieuwe leden welkom bij de MR en veel succes gewenst. Foto v.l.n.r.: Celina Gemen, Maike Knoop, Jaco van Gent, Michelle van Dorsser, Marjolijn de Heus en Simone Koedijk  

De Kosmos, voor ouders
die op zoek zijn naar een
passende school voor hun kind(eren)!

Contact

Montessoribasisschool
De Kosmos
De Bovenkruier 1
3828 AR Hoogland

Tel.: 033 4807515
E-mail: info.kosmos@meerkring.nl

Plan route

Volg ons

Stichting

Montessori basisschool de Kosmos is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort.
Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl