Bestuur en medezeggenschapsraad

Per 1 april 2013 is de schoolvereniging de Kosmos omgezet naar Stichting de Kosmos. Stichting de Kosmos heeft hetzelfde college van bestuur als Meerkring, stichting openbaar onderwijs Amersfoort.

Meerkring is de totaalorganisatie van het Openbaar Primair Onderwijs in Amersfoort. De verzelfstandiging van het openbaar basisonderwijs in Amersfoort is in 1995 ingezet. Sinds 2005 is Meerkring een stichting. De stichting is ingesteld op grond van een statuut, vastgesteld door de gemeenteraad van Amersfoort. Stichting Meerkring omvat zeventien scholen.

Met ingang van 1 januari 2012 bestaat het bevoegd gezag van Meerkring uit een College van Bestuur (CvB). Het CvB bestaat uit Yvonne Hof  (voorzitter) en Christian van den Brink (lid). Beide heren vormen per 1-4-2013 ook het CvB van Stichting De Kosmos.

Het CvB vraagt de medezeggenschapsraad (MR) advies of instemming voor beleidsvoorstellen die de organisatie betreffen. Daarnaast is op een aantal onderwerpen goedkeuring van de Raad van Toezicht (RvT) vereist. Het CvB legt verantwoording af aan de RvT.


MR
Op de Kosmos hebben we een medezeggenschapsraad die bestaat uit een oudergeleding (drie ouders) en een personeelsgeleding (drie personeelsleden). Samen behartigen wij de belangen van de leerlingen, de ouders en het personeel van de Kosmos. Dat doen we door mee te denken en advies te geven over beleid op De Kosmos. Van schoolplan tot begroting, van gelijke dagen tot de schooltuin, alles komt voorbij in de MR. Wij vergaderen ongeveer acht keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. U kunt ons benaderen via mr.kosmos@meerkring.nl

MR NIEUWS Onlangs waren de verkiezingen voor de oudergeleding van de MR. Ontzettend fijn dat 4 ouders zich hiervoor verkiesbaar hebben gesteld. Uiteindelijk zijn Celina Gemen en Maike Knoop gekozen door de achterban. Tetske gaat als teamlid na 3 jaar de MR verlaten. Marjolijn Heus zal van haar het stokje overnemen. Nieuwe leden welkom bij de MR en veel succes gewenst in het schooljaar 2021-2022! Foto v.l.n.r.: Celina Gemen, Maike Knoop, Jaco van Gent, Michelle van Dorsser, Marjolijn de Heus en Simone Koedijk  

De Kosmos, voor ouders
die op zoek zijn naar een
passende school voor hun kind(eren)!

Contact

Montessoribasisschool
De Kosmos
De Bovenkruier 1
3828 AR Hoogland

Tel.: 033 4807515
E-mail: info.kosmos@meerkring.nl

Plan route

Volg ons

Stichting

Montessori basisschool de Kosmos is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort.
Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl