Oudervereniging

Waarom is er een oudervereniging bij De Kosmos?


In 2013, tegelijkertijd met de Stichting, is de Oudervereniging opgericht. Zoals de naam al aangeeft wordt de vereniging gevormd door ouders van leerlingen van De Kosmos.

De vereniging is er om een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school. Daarnaast ondersteunt zij op diverse manieren het schoolteam. Wanneer nodig kan de Oudervereniging de medezeggenschapsraad van advies voorzien. Zij is betrokken bij de organisatie van evenementen voor en door de leerlingen, ouderavonden en vergaderingen. Tenslotte heeft de Oudervereniging als doel de betrokkenheid van de ouders voor buitenschoolse activiteiten te vergroten.

Sinds september 2016 bestaat de Oudervereniging uit de volgende personen:

Voorzitter; Dennis Aarnink
Dennis is getrouwd met Madelon en vader van Marijn en Maud. Maud zit momenteel in MB2.

Penningmeester; Paul Deen
Paul is getrouwd met Anita en vader van Félice. Félice zit inmiddels in groep 4 bij Evelien en Linn.

Secretaris: Irene Stork
Irene is samen met Marcel en moeder van Casper (TB) en Daphne (MB).

De leden zijn via de mail bereikbaar voor vragen of opmerkingen;
penningmeester.kosmos@meerkring.nl
De leden van de Oudervereniging worden voor een periode van 3 jaar gekozen. De continuïteit heeft binnen de Oudervereniging echter prioriteit. D.w.z.; wanneer er geen geschikte opvolger gevonden wordt, willen de leden de mogelijkheid open houden langer aan te blijven.

De ouderbijdrage; waarom en hoe wordt deze berekend?


De ouderbijdrage is er om buitenschoolse activiteiten te financieren, zoals het overblijven, de schoolreisjes en zaken als Sinterklaas en Kerst. Ieder jaar wordt de hoogte van de ouderbijdrage door de Oudervereniging bepaald en door de MR goedgekeurd.

De diverse commissies binnen de school krijgen per jaar een bedrag te besteden en op basis daarvan wordt de hoogte van de ouderbijdrage berekend.

Documenten


Deze documenten verstrekken informatie over de activiteiten van de Oudervereniging. De begroting, agenda en notulen van de ALV worden twee weken voor het plaatsvinden van de ALV bij de nieuwsbrief van school gevoegd.deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl