Oudervereniging

Waarom is er een oudervereniging bij De Kosmos?


In 2013, tegelijkertijd met de Stichting, is de Oudervereniging opgericht. Zoals de naam al aangeeft wordt de vereniging gevormd door ouders van leerlingen van De Kosmos.

De vereniging is er om een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school. Daarnaast ondersteunt zij op diverse manieren het schoolteam. Wanneer nodig kan de Oudervereniging de medezeggenschapsraad van advies voorzien. Zij is betrokken bij de organisatie van evenementen voor en door de leerlingen, ouderavonden en vergaderingen. Tenslotte heeft de Oudervereniging als doel de betrokkenheid van de ouders voor buitenschoolse activiteiten te vergroten.

Het bestuur van de Oudervereniging bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter; Johan Harthold

Penningmeester; Jeroen Lubbers

Secretaris: Alex Oude Elferink


De bestuursleden zijn via de mail bereikbaar voor vragen of opmerkingen;
penningmeester.kosmos@meerkring.nl
De bestuursleden van de Oudervereniging worden voor een periode van 3 jaar gekozen. De continuïteit heeft binnen de Oudervereniging echter prioriteit. D.w.z.; wanneer er geen geschikte opvolger gevonden wordt, kan er voor gekozen worden dat bestuursleden langer aanblijven.


De ouderbijdrage; waarom en hoe wordt deze berekend?


De ouderbijdrage is er om buitenschoolse activiteiten te financieren, zoals het overblijven, de schoolreisjes en zaken als Sinterklaas en Kerst. Ieder jaar wordt de hoogte van de ouderbijdrage door de Oudervereniging bepaald en door de MR goedgekeurd.
Deze  ouderbijdrage  is  altijd  vrijwillig  en  geen  leerling  zal  worden  uitgesloten  van deelname. De school communiceert altijd dat de gevraagde bijdrage vrijwillig is.’


De diverse commissies binnen de school krijgen per jaar een bedrag te besteden en op basis daarvan wordt de hoogte van de ouderbijdrage berekend.Documenten


Deze documenten verstrekken informatie over de activiteiten van de Oudervereniging. De begroting, agenda en notulen van de ALV worden twee weken voor het plaatsvinden van de ALV bij de nieuwsbrief van school gevoegd.De Kosmos, voor ouders
die op zoek zijn naar een
passende school voor hun kind(eren)!

Contact

Montessoribasisschool
De Kosmos
De Bovenkruier 1
3828 AR Hoogland

Tel.: 033 4807515
E-mail: info.kosmos@meerkring.nl

Plan route

Volg ons

Stichting

Montessori basisschool de Kosmos is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort.
Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl