Ouder Informatie

Informatieochtend

Heeft u belangstelling voor de Kosmos? Het lukt ons wegens grote belangstelling helaas niet om iedereen persoonlijk rond te leiden. In het schooljaar 2022-2023 organiseren wij informatieochtenden op dinsdagochtend 18 oktober 2022 (vol), dinsdagochtend 24 januari 2023 vol, dinsdagochtend 16 mei 2023 en dinsdagochtend 20 juni 2023. Tijdstip 08:45 - 10:00 uur.
Tijdens deze ochtend vertellen wij iets over de Kosmos en kunt u de klassen rond om zelf sfeer te proeven.
Wilt u een ochtend bijwonen mail dan naar: christina.vanmeeteren@meerkring.nl
De informatieochtenden zijn alleen bestemd voor ouders. Voor kinderen die definitief geplaatst zijn vinden er speciale kennismakingsmomenten plaats.

Op vrijdagochtend 10 maart 2023 organiseren alle reguliere basisscholen in Amersfoort hun jaarlijkse openochtend.
Wij hebben van 09:00 - 11:30 uur onze schooldeur openstaan en kun je zonder afspraak naar binnenlopen om de school te bekijken met uw kind.


Oudergesprekken en verslagen

Een kind heeft veel baat bij een leerkracht die hem of haar goed begrijpt. Een kind vindt rust en duidelijkheid als de aanpak op school en de aanpak thuis op elkaar afgestemd zijn.

Om dit beter vorm te geven hebben we geschoven in de oudergesprekken. Tijdens de tweejaarlijkse bouwperiode is de hoeveelheid gesprekken gelijk gebleven, het accent is echter wel meer naar voren geschoven, zodat we meteen aan het begin van de bouw uw input al hebben.

Om ervoor te zorgen dat er aandacht is wanneer dat nodig is, zijn ook niet meer alle gesprekken verplicht. Als het goed gaat met uw kind en er geen noodzaak is, dan komt u niet op gesprek. Op die manier blijft er meer tijd en ruimte over voor als het juist wel nodig is om af te stemmen.

De eerste kennismaking is –zoals u heeft ervaren-meteen in de eerste schoolweek op de kennismakingsavond. Na wat korte algemene informatie is er, naast de mogelijkheid om kennis te maken met de leerkracht, ook de mogelijkheid om kennis te maken met de andere ouders van de klas.

Om uw kind beter te leren kennen, praten we niet alleen met uw kind in de klas, maar zijn we ook in de eerste maand van het schooljaar met ouders in gesprek. Tijdens deze gesprekken proberen wij met uw informatie een goede beeld te krijgen van uw kind. Deze gesprekken noemen wij de 'omgekeerde oudergesprekken'. Deze gesprekken voeren wij na een bouwsprong, dus in groep 1 (kort nadat uw kind op school is gekomen), groep 3, groep 5 en groep 7. Dit gesprek wordt door de ouders voorbereid aan de hand van een aantal vragen, die u van te voren krijgt en per mail inlevert bij de leerkracht. Het oudergesprek omgekeerd is verplicht. Het inschrijven voor deze gesprekken gaat via ons digitale inschrijfsysteem Parro. U krijgt van de leerkracht per mail een berichtje wanneer u kunt inschrijven.

Als er een voor uw kind nieuwe leerkracht is, dan zal zij/hij alle ouders uitnodigen voor een omgekeerd oudergesprek.

Voor de kinderen in de groepen 2, 3 en 5 krijgt u half november het sociaal/emotionele deel van het schriftelijke verslag mee naar huis. Als er noodzaak is voor een gesprek, dan nodigt de leerkracht u hiervoor uit.

Voor de kinderen van de groepen 1, 4 en 6 is er na de herfstvakantie een inloop-spreekuur. U heeft dan de mogelijkheid om de leerkracht kort te spreken. Dit is facultatief en alleen voor korte bespreekpunten. U krijgt van de leerkracht per mail te weten op welke twee momenten er inloopspreekuur is. Dit zal per groep verschillen. Het inloopspreekuur is vergelijkbaar met het spreekuur bij de huisarts: u kunt inlopen voor korte vragen (maximaal 5 minuten) en het zou kunnen dat u even moet wachten voordat u aan de beurt bent.

De ouders van de kinderen van groep 8 krijgen in november het voorlopig schooladvies.

In februari krijgen alle kinderen van alle groepen een volledig schriftelijk verslag mee en verwachten we alle ouders op de tienminutengesprekken. Het inschrijven voor deze gesprekken gaat via ons digitale inschrijfsysteem Parro. U krijgt van de leerkracht per mail een berichtje wanneer u kunt inschrijven.

Aan het eind van het schooljaar vullen we de verslagen aan met de behaalde resultaten van het tweede half jaar. Als er aanleiding is voor een gesprek, nodigt de leerkracht u hiervoor uit.

Natuurlijk zullen we, als we aanleiding zien, u altijd benaderen, ook buiten de vaste gespreksmomenten om. Als u zaken heeft die niet kunnen wachten, dan kunt u uiteraard ook altijd even contact opnemen met de leerkracht. Dat gaat het makkelijkst per mail.


De Kosmos, voor ouders
die op zoek zijn naar een
passende school voor hun kind(eren)!

Contact

Montessoribasisschool
De Kosmos
De Bovenkruier 1
3828 AR Hoogland

Tel.: 033 4807515
E-mail: info.kosmos@meerkring.nl

Plan route

Volg ons

Stichting

Montessori basisschool de Kosmos is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort.
Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl