Ouder Informatie

Informatieochtend

Heeft u belangstelling voor de Kosmos? Het lukt ons wegens grote belangstelling helaas niet om iedereen persoonlijk rond te leiden. In het schooljaar 2023-2024 organiseren wij informatieochtenden.
Tijdens deze ochtend vertellen wij iets over de Kosmos en kunt u de klassen rond om zelf sfeer te proeven.
Wilt u een ochtend bijwonen mail dan naar: christina.vanmeeteren@meerkring.nl
De informatieochtenden zijn alleen bestemd voor ouders. Voor kinderen die definitief geplaatst zijn vinden er speciale kennismakingsmomenten plaats.


Oudergesprekken en verslagen

Per bouw plannen wij vijf gesprekken verdeeld over twee jaar. Bij een overstap naar een nieuwe bouw wordt in september gestart met een omgekeerd oudergesprek. Dit is een gesprek tussen ouders en leerkracht. Tussen de herfst- en kerstvakantie en mei- en zomervakantie volgen het tweede en derde gesprek voor de nieuwkomers in een bouw. Voor de leerlingen die al in een bouw zitten zijn dit het eerste en tweede gesprek. Vanaf groep drie en met uitzondering van het omgekeerde oudergesprek zijn de gesprekken met uw kind erbij. Wij vinden ouderkindgesprekken passen bij ons streven om de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van kinderen te bevorderen. Samengevat geldt het volgende:

September: omgekeerd oudergesprek voor ouders van kinderen uit groep 1,3,5 en 7
Tussen de herfst- en kerstvakantie: oudergesprek voor ouders van kinderen groep 1 en 2, ouderkindgesprek groep 3 t/m 8
Tussen mei- en zomervakantie: oudergesprek voor ouders vankinderen groep 1 en 2, ouderkindgesprek groep 4 t/m 8)

De exacte weken van de gesprekken kunnen wisselen per groep en bouw. Leerkrachten bepalen hoe de spreiding in de periode is. U wordt door de groepsleerkracht van uw kind(eren) uitgenodigd om via Parro in te tekenen voor een gesprek. 

Twee keer per schooljaar schrijven de leerkrachten een verslag waarin ze de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van de leerling in de groep beschrijven. Het eerste verslag ontvangen ouders vóór de voorjaarsvakantie en het tweede verslag eind juni.


De Kosmos, voor ouders
die op zoek zijn naar een
passende school voor hun kind(eren)!

Contact

Montessoribasisschool
De Kosmos
De Bovenkruier 1
3828 AR Hoogland

Tel.: 033 4807515
E-mail: info.kosmos@meerkring.nl

Plan route

Volg ons

Stichting

Montessori basisschool de Kosmos is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort.
Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl