Vakantierooster

Hieronder het vakantierooster inclusief de studiedagen voor schooljaar 2022-2023

Hierbij de vakanties / vrije dagen:

Herfstvakantie:             22-10-’22 t/m 30-10-‘22

Kerstvakantie:               24-12-’22 t/m 08-01-‘23

Voorjaarsvakantie:        25-02-’23 t/m 05-03-‘23

Goede Vrijdag:             07-04-‘23

Tweede Paasdag:         10-04-‘23

Meivakantie:                 22-04-’23 t/m 07-05-‘23

Hemelvaart:                  18-05-’23 t/m 19-05-‘23

Pinksteren:                   29-05-’23

Zomervakantie:             08-07-’23 t/m 20-08-‘23

 

Studiedagen en Wisselweek

Het past bij onze montessorivisie om kinderen steeds meer eigenaar te maken van hun eigen leren. Na de eerste lockdown hebben we met halve groepen de tijd kunnen nemen om samen te evalueren, te leren en te plannen.
Dat is ons en de leerlingen goed bevallen. We willen deze tijd ook in de gewone jaren gaan nemen om het onderwijs nog beter op de leerlingen af te stemmen. Dit resulteert komend schooljaar 2022-2023 in één  "wisselweek". Deze gaat plaatsvinden aan het eind van een onderwijsperiode. In de wisselweek gaan de leerlingen twee dagen naar school. De helft van de leerlingen krijgt les op maandag en dinsdag, de andere op donderdag en vrijdag. Op woensdag hebben de leerkrachten een studiedag en hebben alle leerlingen een lesvrije dag. Bij de verdeling in de wisselweken wordt rekening gehouden met broertjes en zusjes op school.

Wisselweek schooljaar 2022-2023:
maandag 6 februari 2023
dinsdag 7 februari 2023
woensdag 8 februari 2023 (studiedag in de wisselweek)
donderdag 9 februari 2023
vrijdag 10 februari 2023

Studiedagen schooljaar 2022-2023
maandag 3 oktober 2022
dinsdag 6 december 2022
woensdag 8 februari 2023 (studiedag in de wisselweek)
donderdag 6 april 2023
vrijdag 16 juni 2023

Alle kinderen eerder vrij;

Vrijdag 23 december 2022 (voor de kerstvakantie) om 12:15 uur alle leerlingen vrij
Vrijdag 07 juli 2023 (voor de zomervakantie) om 12:15 uur alle leerlingen vrij

Gymrooster:

 

Dinsdag

Woensdag

Vrijdag

8.30 - 9.35

MB1

MB3

MB2

9.35 - 10.40

TB3

BB1

TB1

10.40 - 11.45

Tb2

BB2

BB3

 
De gymlessen voor de kinderen van groep 3 t/m 8 vinden plaats aan de gymzaal Zevenhuizerstraat in Hoogland. Naast het benzinestation.

De Kosmos, voor ouders
die op zoek zijn naar een
passende school voor hun kind(eren)!

Contact

Montessoribasisschool
De Kosmos
De Bovenkruier 1
3828 AR Hoogland

Tel.: 033 4807515
E-mail: info.kosmos@meerkring.nl

Plan route

Volg ons

Stichting

Montessori basisschool de Kosmos is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort.
Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl