Kanjertraining

Op school werken wij met de kanjertraining.

Dat betekent, dat wij volgens de principes van de Kanjertraining met elkaar omgaan en ons gedragen, maar ook dat vrijwel alle teamleden gediplomeerd Kanjertrainer zijn (minimaal 75 %) en dat de directie ook de specifieke opleiding heeft gevolgd tot Kanjerschoolleider. Daarnaast gaat het voltallige team om het jaar op herhalingstraining gaat en aan nieuwe leraren wordt de basistraining tot Kanjertraining wordt aangeboden.

De kanjertraining (in het kort)

De kanjertraining gaat er vanuit dat mensen verschillende soorten gedrag kunnen vertonen.
Je kunt je vervelend, pesterig en bazig gedragen. Dat benoemen we door te zeggen dat je “een zwarte pet” op hebt.
Om deze 'zwarte petten' zien we de meelopers. Zij gedragen zich vaak “grappig” en zorgen dat ze erbij horen door de lachers op de hand te hebben. Dat benoemen we door te zeggen dat je een “rode” pet op hebt.
Kinderen kunnen zich ook heel verlegen, teruggetrokken, niet assertief, soms wat “zielig” gedragen. Dan zeggen we dat je een gele pet op hebt.
We streven ernaar dat iedereen een witte pet op heeft: Respectvol, assertief en stevig gedrag. 
 
Bij de kanjertraining gaat het om 2 dingen. Ten eerste dat je leert herkennen welk gedrag er is en dat kinderen leren dat je je op verschillende manieren kunt gedragen. Iedere vorm van gedrag lokt een reactie uit. We proberen kinderen hiervan bewust te maken en hen verschillende manieren van reageren aan te bieden. Daarnaast gaat het ook om een stuk groepsvorming. In een groep waarin je elkaar kent en het veilig is zal vervelend gedrag (pestgedrag) een stuk minder voorkomen. Het doel van de kanjertraining is duidelijk niet om van alle kinderen hele brave kinderen te maken maar wel om ze te leren op een goede manier voor zichzelf op te komen en aan te geven wat ze wel en niet prettig vinden.

http://kanjertraining.nl/
Kanjertaal voor ouders Klik hier>>

De Kosmos, voor ouders
die op zoek zijn naar een
passende school voor hun kind(eren)!

Contact

Montessoribasisschool
De Kosmos
De Bovenkruier 1
3828 AR Hoogland

Tel.: 033 4807515
E-mail: info.kosmos@meerkring.nl

Plan route

Volg ons

Stichting

Montessori basisschool de Kosmos is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort.
Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl