Ons Onderwijs

Uitgangspunten van ons onderwijs

Alles is leren

Niet alleen rekenen en taal, maar ook samenwerken, proberen, vallen & opstaan, creatief handelen. En alle andere vaardigheden die wij nodig hebben om onze eigen weg te vinden, problemen op te lossen en resultaten te boeken. 

Leer het mij zelf te doen

Wij begeleiden onze leerlingen naar zoveel mogelijk zelfvertrouwen, zelfstandigheid en zelfredzaamheid en een voor de leerling zo hoog mogelijk uitstroomniveau naar het Voortgezet Onderwijs.

Vrijheid in gebondenheid

Jouw vrijheid eindigt waar je die van een ander beperkt. Rekening houden met elkaar, leren samenwerken ondanks verschillen en openstaan voor andere meningen en ideeën kleuren ons pedagogische klimaat.

Kind als kompas

Montessorionderwijs is in essentie kindvolgend. Niemand leert immers op dezelfde manier en in hetzelfde tempo. Maar onze maatschappij verlangt wel leerresultaat. Daarom richten wij een omgeving in waar kinderen op verschillende manieren tot leren kunnen komen, bespreken wij leerdoelen met de klas en stimuleren wij initiatief, zelfredzaamheid en eigenaarschap. Zodat leerlingen leren, binnen de grenzen van een schoolomgeving, hun weg te vinden en hun eigen leer-krachten in te zetten.

Dat betekent niet dat wij individueel of privéonderwijs geven. Dat betekent ook niet dat leerlingen kunnen doen waar ze zelf zin in hebben. Dat betekent wel dat wij binnen de mogelijkheden van de school en de groep ruimte geven voor verschillen in niveau, tempo, interesses, begeleiding en zorg.

Wij bereiken dit door:

Het inzetten van doelgerichte leerprogramma’s op verschillende instructieniveaus (effectief, samenhangend, actueel);

  • een duidelijke en gestructureerde leeromgeving (veilig, geborgen, vertrouwen);
  • het creëren van een open werksfeer (respectvol, zelfstandig, duidelijk, consequent);
  • het aanleren van een lerende houding (nieuwsgierig, motiverend, kritisch, studievaardig, keuzevrijheid, initiatief nemen); het aanleren van sociale vaardigheden (kanjertraining);
  • van iedereen te verlangen het maximale uit zichzelf te halen (bewustwording, doorzettingsvermogen, omgaan met tegenslag en frustratie, stellen van doelen);
  • het begeleiden door betrokken leerkrachten (inspirerend, deskundig, enthousiast);
  • open te staan voor samenwerking (professioneel, enthousiast, open).

Hierdoor leggen wij een stevige sociale en cognitieve basis voor passend vervolgonderwijs en een kansrijke toekomst. 

De Kosmos, voor ouders
die op zoek zijn naar een
passende school voor hun kind(eren)!

Contact

Montessoribasisschool
De Kosmos
De Bovenkruier 1
3828 AR Hoogland

Tel.: 033 4807515
E-mail: info.kosmos@meerkring.nl

Plan route

Volg ons

Stichting

Montessori basisschool de Kosmos is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort.
Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl